Z prodeje kalendáře pro rok 2022 jsme rozdělily 146.300 Kč!

Z prodeje kalendáře pro rok 2022 jsme rozdělily 146.300 Kč!

Milí přátelé, moc Vás zdravíme a chceme Vás informovat o tom, jak to dopadlo s, v pořadí již sedmým, „kalendářem, který pomáhá“.

V této tak zvláštní a neznámé době jsme před vydáním kalendáře stály nad otázkou, zda vůbec vydat a v jakém nákladu. Na základě poptávky již našich „stálých“ zájemců jsme kalendář nakonec vydaly. Vzhledem k dané situaci jsme hodně diskutovaly o výši nákladu. Nakonec jsme se dohodly, že uděláme větší počet kalendářů než v roce 2021 i s tím, že je případně darujeme. Nakonec se nám spojily obě varianty jak prodej, tak i darování. Vyskytlo se totiž několik případů, kdy si jedinci koupili jeden kalendář třeba i za 20.000 Kč. Takže nám kalendáře zbyly, i když byly tak exkluzivně zaplacené a my jsme je pak darovaly zdravotnímu personálu v nemocnicích. Z našeho charitativního konání jasně plyne, že mezi námi žijí dobří a empatičtí lidé s laskavým a citlivým srdcem, kteří chtějí s upřímností pomáhat.

Při rozdělování peněz jsme letos přihlédly k zvláštním okolnostem života, které k nám znenadání „přišly“. Po celých 7 let máme mimo tu řadu další „zlatíček“ i dvě pravidelné pomocnice s prodejem a nákupem kalendářů. Ta jedna je laskavou tetou naší obdarované Kristýnky Vaňkové a druhá maminka Beatky Martinové, která sama vlastní obětavostí a pílí shání peníze na léčbu Beatky, a přesto podporuje i druhé. Je to obdivuhodné.

Z prodeje kalendáře pro rok 2022 jsme rozdělily 146.300 Kč.

Peníze jsme rozdělily mezi tyto obdarované a letos přikládáme i foto obdarovaných:
Částku 60.000 Kč jsme s radostí poslaly na pomoc Beatce Martinové
Částku 40.000 Kč jsme s radostí poslaly na pomoc Kristýnce Vaňkové
Částku 21.000 Kč jsme věnovaly Domácímu hospici Jordán Tábor
Částku 15.000 Kč jsme věnovaly Dětskému onkologickému oddělení českobudějovické nemocnice
Částku 10.300 Kč jsme věnovaly Zdravotnímu klaunovi

Za 7 let jsme „kalendářem, který pomáhá“ společně darovaly 551.190 Kč.

Chceme touto cestou co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří jste si kalendář koupili, prodávali, pomohli s prodejem, přispěli, jednoduše Vám všem, kdo máte především laskavé srdce. Kolik by asi stál čas každého z vás, kdo jste kalendář prodával, kolik by stály platby za telefon, kolik jsme museli ukrojit ze svého pohodlí pro ty, kteří to právě teď potřebují? To vyčíslit a spočítat neumíme. Náš kalendář, který pomáhá, jak je vidět, není jen o penězích, ale i o krásném bezpodmínečném lidství.

S velkým díkem a v úctě k Vám, kdo jste nám s kalendářem pomohli

Věra Hanzalová a Daniela Kuruc.